Konsultacja (porada) psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to przeważnie od jednego do trzech spotkań z Klientem, których celem jest poszukiwanie źródeł przeżywanych trudności i problemów Klienta, rozpoznanie jego potrzeb i oczekiwań dot. terapii oraz zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy. Konsultacja taka to czas, gdzie Klient ma szansę podjąć decyzję co do dalszej wspólnej pracy terapeutycznej z danym terapeutą.

W momencie, gdy oboje- Klient i terapeuta wyrażają wolę współpracy nad celami Klienta ustala się wstępne cele terapeutyczne, częstotliwość i przybliżony czas trwania terapii oraz zasady współpracy, które określone są szczegółowo w sekcji Ważne informacje.

W trakcie konsultacji Klient zostanie poproszony o podanie następujących informacji:

  • dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, wykształcenie, pracę/szkołę, itp.)
  • powód zgłoszenia, obszar doświadczania trudności
  • oczekiwania odnośnie zmiany w swoim dotychczasowym funkcjonowaniu
  • moment zgłoszenia – dlaczego sięga po pomoc właśnie w tym momencie życia?
  • znaczące doświadczenia życiowe obecne w życiu klienta
  • relacje interpersonalne, w tym z osobami znaczącymi
  • aktualna sytuacja życiowa Klienta
  • ewentualne dotychczasowe doświadczenia w korzystaniu z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej
  • motywacja do zmiany i jej znaczenie dla Klienta