Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna – to najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań (1 sesja trwa 50 min.), zazwyczaj 1 raz w tygodniu lub inaczej w zależności od potrzeb Klienta. Ta forma psychoterapii pomocna jest w przypadku osób, które zmagają się m.in. z:
 • depresją, zaburzeniami afektywnymi;
 • spadkiem motywacji;
 • żałobą bądź stratą;
 • stresem;
 • zaburzeniami lękowymi;
 • PTSD;
 • zaburzeniami odżywiania;
 • zaburzeniami obsesyjno- kompulsyjnymi;
 • fobią społeczną;
 • uzależnieniami;
 • ADHD;
 • zaburzeniami eksternalizacyjnymi;
 • tikami;
 • problemami interpersonalnymi;
 • zaburzeniami osobowości;
 • trudnościami w regulacji emocji (wybuchy gniewu, złości itp.);
 • wszelkimi innymi trudnościami, które są w jakiś sposób niezrozumiałe, a które to obniżają jakość życia.