Terapia dzieci, młodzieży, rodzin

Zakres usług:
  • zaburzenia zachowania
  • trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych;
  • zaburzenia depresyjne i inne zaburzenia afektywne;
  • zaburzenia emocjonalne;
  • zaburzenia adaptacyjne;
  • uzależnienia behawioralne; jak np. internet, telefon
  • zaburzenie stresowe pourazowe;
  • wszelkie inne trudności w życiu codziennym dziecka
Każda konsultacja czy sesja terapeutyczna z dzieckiem trwa 50 min.
Pierwsza konsultacja to wywiad z rodzicem dziecka odnośnie zauważonych trudności.

Centrum Zdrowia na Skarpie w Grudziądzu

ul. Konstytucji 3 Maja 3
86-300 Grudziądz
tel do rejestracji: 661 014 444
termin: poniedziałki godz. 16:00-20:00